Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 13-01-2015

Sag nr. FV2014.0156 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Daniterm, filial af Daniterm Sp.Z.o.o., Polen.

Afgørelse (om virksomheden i forbindelse med et større facaderenoveringsar­bejde har betalt sine polske ansatte i henhold til overenskomsten for murer- og murerarbejdsmands­arbejde).