Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 14-10-2015

Sag nr. FV2015.0083 Poul Sørensen

FOA - Fag og Arbejde for et antal medlemmer mod Viborg Kommune.

Afgørelse (om opsigelsen af 3 medarbejdere på et plejehjem efter en erklæring om, at de ikke ville fortsætte ansættelsen under den daglige leder, havde fornøden saglig begrundelse).