Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 16-06-2015

Sag nr. FV2014.0132/2015.0001 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for HK Privat for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Orbicon A/S.

Afgørelse (om afskedigelse var foretaget i strid med funktionæroverenskomstens implementering af alders- og handicapbestemmelserne i beskæftigelsesdirektivet).