Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 16-11-2015

Sag nr. FV2015.0132 Poul Sørensen

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund for et medlem mod Vejen Kommune.

Afgørelse (om der havde været fornøden saglig begrundelse for at opsige daglig pædagogisk leder på grund af dårlig samarbejde med områdelederen).