Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 17-05-2015

Sag nr. FV2014.0181 Lene Pagter Kristensen

Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening mod Dagbladet Børsen A/S.

Fortolkning og afgørelse (om mangeårig praksis, hvorefter redaktionelle medarbejdere har ½ times daglig betalt frokostpause, kan udledes af parternes overenskomst eller en kutyme, som kun kan opsiges sammen med overenskomsten, eller har støttet sig på en kutyme, som med rette er opsagt til ophør).