Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 02-07-2015

Sag nr. FV2015.0063 Børge Dahl

DIO-II v/Dansk Industri for Arla Food, Høgelund Mejeri mod Dansk Metal for et medlem.

Afgørelse (om der forelå tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentant, og i modsat fald om ansættelsesforholdet som led i igangsatte, omfattende samarbejdstiltag alligevel burde bringes til ophør mod betaling af godtgørelse).