Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 22-12-2015

Sag nr. FV2015.0146 Poul Sørensen

HK/Danmark for et medlem mod Københavns Kommune.

Afgørelse (om opsigelse af medarbejder på grund af sygdom var fornødent sagligt begrundet).