Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 24-06-2015

Sag nr. FV2014.0169 Thomas Rørdam

HK Privat mod DI Overenskomst I ved DI for SAS Ground Handling Denmark A/S.

Fortolkning (om en organisationsændring, som bl.a. medførte, at en enhed blev overført fra Konsortiet til Ground Handling, indebar, at medarbejderne dér blev omfattet en bestemmelse i et bilag til sidstnævntes overenskomst, som giver ret til i hver 2-ugers skifteperiode at afholde én sammenhængende lørdag/søndags frihed).