Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 27-10-2015

Sag nr. FV2015.0046 Thomas Rørdam

Ingeniørforeningen for et medlem mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark.

Afgørelse (om afskedigelse var rimeligt begrundet i den ansattes forhold efter ca. 2½ måneds sygefravær).