Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 28-06-2015

Sag nr. FV2015.0010 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Scandcon ApS.

Afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (om der har foreligget misforhold ved aflønningen af polske medarbejdere beskæftiget med montage af lofter på en byggeplads, således at virksomhedens lønniveau som helhed har været væsentligt lavere end lønniveauet på sammenlignelige virksomheder i branchen).