Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 03-11-2015

Sag nr. FV2015.0068 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Solrød Kommune.

Afgørelse (om der var fornøden saglig begrundelse for opsigelse af en kok på grund af sygdom forårsaget af dårligt samarbejde med en kollega).