Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 04-03-2015

Sag nr. FV2014.0107 Thomas Rørdam

Yngre Læger for et medlem mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplement til fortolkning og afgørelse af 9. december 2014 (om fordeling af merit for læger ansat i hoveduddannelsesforløb af anden længde end 60 måneder).