Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 07-12-2015

Sag nr. FV2015.0106 Thomas Rørdam

Fagligt Fælles Forbund mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for A/S Bladkompagniet.

Fortolkning og afgørelse (om søgnehelligdage indgår i opgørelsen af den normale ugentlige arbejdstid, når de falder på medarbejderes normale ugentlige arbejdsdag, og de i stedet indkaldes til at arbejde en anden dag).