Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 09-12-2015

Sag nr. FV2015.0126 Børge Dahl

APM Terminals - Cargo Service A/S - mod Dansk Metal for et medlem.

Afgørelse (om der forelå tvingende årsager til afskedigelse af en tillidsmand).