Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-06-2015

Sag nr. FV2015.0087 Tine Vuust og Tonny Wulff

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS.

Afgørelse. (Hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som derfor i medfør af parternes overenskomst skal udføres af murersvende).