Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-03-2015

Sag nr. FV2014.0171 Poul Sørensen

BJMF mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS.

Afgørelse i henhold til jord- og betonoverenskomsten (om efterbetaling af 22 mio. kr. fra virksomheden, der har et italiensk moderselskab og er medlem af arbejdsgiverforeningen i anledning af underbetaling af udenlandske arbejdere under virke som underentreprenør på Metro-byggeriet).