Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-08-2015

Sag nr. FV2015.0004 Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Børge Dahl

Blik- og Rørarbejderforbundet mod TEKNIQ på egne vegne og for Halsnæs Smeden A/S.

Fortolkning og afgørelse (om vikarer, der er udsendt fra et vikarbureau med henblik på at udføre VVS-arbejde, i forhold til brugervirksomheden fortsat kan støtte ret på den for denne gældende VVS-overenskomst, hvis de pågældende gennem deres ansættelse i bureauet er dækket af en anden kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræ­sentative arbejdsmarkedspar­ter i Danmark).