Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-07-2015

Sag nr. FV2014.0063 Børge Dahl

CO-industri for Dansk Metal for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for PPP Vikarer A/S under konkurs.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om det strider mod overenskomsten at aftale udsendelse af vikar til jobs af en dags varighed, og om der er mulighed for at etablere ansættelsesforhold, som løber over længere tid, men samtidig anses for opsagt fra dag til dag, samt om successive udsendelser til samme brugervirksomhed konkret var udtryk for omgåelse).