Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-07-2015

Sag nr. FV2015.0019 Børge Dahl

CO-industri for 3F Industrigruppen for et antal medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Areco Profiles A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om ikke blot en tillidsrepræsentant, men også en talsrepræsentant for medarbejderne skal være medlem af et forbund under CO-industri, samt om gyldigheden af lokalaftale indgået med en person uden fornøden kompetence).