Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-06-2015

Sag nr. FV2015.0012 Jytte Scharling

Dansk Journalistforbund mod Foreningen af TV2-Regioner.

Fortolkning (om forståelsen af bestemmelser om arbejdstid i parternes overenskomst med tilhørende protokollat om vagtplanlægning).