Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-11-2015

Sag nr. FV2015.0097 Oliver Talevski

Kristelig Fagforening mod Kristelig Arbejdsgiverforening.

Fortolkning af parternes tværfaglige hovedoverenskomst (om varsling af arbejdstiden og placering af flextid).