Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-10-2015

Sag nr. FV2013.0096 Børge Dahl

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Fortolkning og afgørelse (om pensionssikringsregulativet i parternes overenskomst indebærer, at dækningen ved invaliditet skal udgøre den procentdel af medarbejderens årsløn, som medarbejderen valgte ved indtræden i ordningen).