Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-06-2015

Sag nr. FV2015.0021 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet mod TEKNIQ for Enco A/S VVS.

Fortolkning (om rækkevidden af arbejdsgiverens forpligtelse til at orienter tillidsrepræsentanten i forbindelse med ophør af lærlingeforhold).