Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-03-2015

Sag nr. FV2014.0086 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I/ATL.

Fortolkning af transport- og logistikoverenskomstens dagrenovationsoverenskomst (om anvendelsesområdet er fastlagt ud fra arten af det, der bortskaffes, eller ud fra måden, hvorpå bortskaffelse sker).