Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-09-2015

Sag nr. FV2015.0055 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Wibskov & Rasmussen A/S.

Fortolkning og afgørelse (om forståelse af bygningsoverenskomstens bestemmelse om kritik af arbejde i akkord, og om der som følge af manglende kritik skal ske udbetaling af en konkret akkord).