Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-06-2015

Sag nr. FV2014.0184 Jens Kristiansen

Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen.

Afgørelse. (Om undervisningsinstitutioner på AMU-området har hjemmel til at overføre indtil 80 timer fra skoleåret 2013/14 til afvikling i forholdet 1:1 i skoleåret 2014/15).