Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-09-2015

Sag nr. FV2015.0043 Børge Dahl

Danske Fysioterapeuter for et medlem mod Hillerød Kommune.

Afgørelse (om fysioterapeut med vilje havde givet et barn en lussing, så bortvisning var berettiget).