Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-01-2015

Sag nr. FV2014.0059 Poul Dahl Jensen

Dansk Metal mod JYSK A/S.

Fortolkning (om det er i strid med overenskomsten for faglærte, hvis en arbejdsgi­ver uden lokal aftale herom udvider medarbejdernes "selvbetalte" pausetid med den virkning, at tidspunktet for arbejdstidens begyndelse eller ophør forrykkes tilsva­rende, men uden at den effektive arbejdstid forlænges).