Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-12-2015

Sag nr. FV2014.0139 Børge Dahl

Gymnasieskolernes Lærerforening som mandatar for et medlem mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og Vejen Gymnasium med Akademikerne som biintervenient til støtte for klager.

Fortolkning og afgørelse (om bemærkninger i cirkulære hvormed en overenskomst udsendes generelt skal anses for en integreret del af overenskomsten eller en ensidig instruks fra styrelsen til underordnede, som den anden part hverken kan påberåbe sig eller få pådømt ved faglig voldgift samt en konkret uoverensstemmelse).