Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-01-2015

Sag nr. FV2014.0081 Per Sørensen

Ingeniørforeningen for AC-organisationerne ved CSC mod CSC Danmark A/S, CSC Datalab A/S, CSC Airline Solutions Denmark A/S og CSC Consulting Group A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst med tilhørende protokollat (om visse medarbejdergrupper på individuel løn fortsat skal have den pensionsgivende løn reguleret i krav af generel overenskomstbestemmelse).