Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-11-2015

Sag nr. FV2015.0095 Jytte Scharling

Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen.

Fortolkning af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd (om rådighedstjeneste for lærere i forbindelse med lejrskoleophold skal anses for rådighedstjeneste på arbejdsstedet i det hele eller helt eller delvis i hjemmet).