Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-12-2015

Sag nr. FV2015.0152 og FV2015.0154 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Jydsk Tagteknik.

Afgørelse (om anviste velfærdforanstaltninger opfyldte Arbejdstilsynets krav).