Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-01-2015

Sag nr. FV2014.0146 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for 2 medlemmer mod Dansk Byggeri for Aalsrode Tømrerfirma A/S.

Afgørelse (om en akkordaftale fortolket i lyset af parternes overenskomst og en hævdet virksomhedskutyme indebar, at akkordsummen også omfattede løbende udbetalte udepenge).