Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-05-2015

Sag nr. FV2014.0187 Lars Hjortnæs

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod GLS-A for Royal Golf Center A/S Amager.

Afgørelse (om opsigelse af 60 årig mekaniker/greenkeeper var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination eller var urimelig og ikke begrundet i den ansattes eller virksomhedens forhold og dermed i strid med hovedaftalen).