Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-10-2016

Sag nr. 20160392 Thomas Peter Rørdam

Blik- og Rørarbejderforbundet for A mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Feldam VVS ApS

Sagligt at bortvise sygemeldt medarbejder, der ikke deltog i samtale med henblik på udarbejdelse af mulighedserklæring, idet lægeerklæring var utilstrækkelig.