Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 10-10-2016

Sag nr. 20160145 Lene Pagter Kristensen

HK Danmark for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fakta A/S

Bortvisning af medarbejder på baggrund af en episode med returneringer af varer var ikke rimeligt begrundet i den pågældendes forhold.