Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 07-01-2016

Sag nr. AR2014.0647

FTF for Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Skandinavisk Data Center A/S.

Virksomhed og arbejdsgiverforening frifundet for brud på hovedaftale i sag om overgang fra lokal virksomhedsoverenskomst til standardoverenskomst

 Sagen angik spørgsmål om fortolkningen af parternes hovedaftale i et tilfælde, hvor parterne ikke kunne opnå enighed om overgang fra en lokal virksomhedsoverenskomst til standardoverenskomsten.

Arbejdsretten udtalte, at hovedaftalen ikke skulle forstås således, at overgangen skulle ske efter princippet om omkostningsneutralitet. Arbejdsretten udtalte endvidere, at udtrykket "Organisationerne bistår" til at finde rimelige løsninger i overensstemmelse med sin ordlyd skulle forstås således, at organisationerne står til rådighed, hvis de lokale parter (arbejdsgiveren eller tillidsrepræsentanterne) anmoder organisationerne om bistand. Der er med andre ord ingen forpligtelse til at inddrage organisationerne med henblik på forhandling om rimelige løsninger.

Som følge heraf fandt Arbejdsretten, at virksomheden ikke havde brudt hovedaftalen, hvorfor både virksomheden og arbejdsgiverorganisationen blev frifundet.