Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 16-03-2016

Sag nr. FV2016.0013 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Ommen & Møller A/S.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (om en virksomhed, som fra ansatte modtager et skriftligt forslag til akkordafsavnsaftale/bonusaftale, efter overenskomsten bliver bundet af forslaget, medmindre virksomheden efter en rimelig betænkningstid, uden ophold, har kritiseret eller afvist forslaget samt om hvorvidt der på dette eller andet grundlag konkret er indgået en sådan aftale)