Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 17-05-2016

Sag nr. FV2015.0221 Poul Sørensen

Malerforbundet i Danmark mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS.

Fortolkning (om mulige begrænsninger for indgåelse af aftaler i henhold til malerover­enskomstens § 2, stk. 2, om varierende ugentlig arbejdstid)