Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-03-2016

Sag nr. FV2015.0047 Poul Sørensen

FTF for Lederforeningen i TDC mod DI Overenskomst I ved DI for TDC A/S.

Fortolkning af protokol (om en aftale vedrørende frivillig fratræden, som parterne indgik i 2006, har eller har fået status svarende til en overenskomst og dermed kun kan bringes til ophør under iagttagelse af parternes hovedaftale, eller om den kan opsiges som en lokalaftale)