Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 22-09-2016

Sag nr. FV2015.0194 Thomas Rørdam

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar A/S.

Fortolkning og afgørelse (om vikaroverenskomstens § 3, stk. 4, vedrørende deltidsansættelse af vikarer skal forstås således, at der efter de på brugervirksomheden gældende overenskomster og lokalaftaler skal være mulighed for at indgå aftale om deltidsansættelse, uden at det er nødvendigt som grundlag herfor at indgå (yderligere) overenskomster eller lokalaftaler, eller om det er tilstrækkeligt, at brugervirksomhedens overenskomster giver mulighed for ansættelse af vikarer på deltidsvilkår, hvis der bliver indgået lokalaftale herom, samt om den konkrete vikar var deltidsansat i forbindelse med udførelsen af vikararbejde for brugervirksomheden)