Spring over hovedmenu

Forlig efter tilkendegivelse af 25-10-2016

Sag nr. FV2016.0012 Lene Pagter Kristensen

3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet mod DI-Overenskomst II for Alliance Plus A/S.

Virksomheder dækket af Serviceoverenskomsten 2014-2017 er ikke forpligtet til at sikre, at de kun anvender underleverandører, hvis medarbejdere er ansat på vilkår, som mindst svarer til overenskomstens bestemmelser, heller ikke hvad angår ret til pension.