Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-06-2016

Sag nr. FV2015.0222 Børge Dahl

FOA for et medlem mod Høje-Taastrup Kommune.

Afgørelse (om afskedigelse af en social- og sundhedshjælper var sket i strid med forbuddet i forskelsbehandlingsloven mod forskelsbehandling som følge af handicap, og om den var sket i strid med tillidsmandsreglernes krav om, at afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager)