Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 29-03-2016

Sag nr. FV2015.0139 Thomas Rørdam

CO-industri for Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark A/S.

Fortolkning af parternes overenskomstforhold (om den tid, medarbejderne skal anvende på at af- og påføre sig engangsbeklædning, og vaske hænder ved pausestart og pauseafslutning, kan forlanges vederlagt ud over lønnen for den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer efter opsigelse af ordning, hvor virksomheden betalte 3 x 8 minutter pause pr. hele arbejdsdag)