Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-01-2016

Sag nr. FV2015.0127 Thomas Rørdam

Finansforbundet for et medlem mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Almindelig Brand Forsikring A/S.

Afgørelse (om det var berettiget at bortvise en erhvervsassurandør på baggrund af, at han i opsigelsesperioden for et tillige ansættelsesforhold hos et andet forsikringsselskab blev bortvist af dette)