Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-01-2016

Sag nr. FV2015.0013 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS.

Afgørelse (om manglende betaling af feriepenge, søgnehelligdag- og feriefridagsgodtgørelse samt pensionsbidrag i henhold til bygge- og anlægsoverenskomsten til 48 medarbejdere fra især Slovakiet)