Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-05-2016

Sag nr. FV2015.0185 Lars Hjortnæs

3F Transportgruppen mod DI Overenskomst II ved DI for Jysk Vikarservice ApS.

Afgørelse (om der, da den pågældende blev syg, var indgået en aftale mellem ham og vikarbureauet om udsendelse til en brugervirksomhed, og i bekræftende fald hvor mange dage vedkommende havde krav på sygeløn i henhold til vikaroverenskomsten)