Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-04-2016

Sag nr. FV2015.0200 Jon Stokholm

(Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for et medlem mod TEKNIQ for HRH Ventilation ApS.

Fortolkning af VVS-overenskomsten (om ændring af ferieloven betyder, at arbejdsgiverens pligt til at betale løn i 6 uger ved tilskadekomst eller øvrig sygdom, nu skal forstås således, at denne løn ikke inkluderer feriepenge af første fraværsdag)