Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-06-2016

Sag nr. FV2016.0022 Børge Dahl

Serviceforbundet mod Air Greenland A/S.

Fortolkning (om bestemmelser om deltidsansættelse i parternes overenskomst for kabinebesætningsmedlemmer, hvorefter der gives ansatte mulighed for efter 12 måneders fastansættelse på fuld tid at ansøge om deltidsansættelse, skal forstås som indeholdende et forbud mod, at virksomheden i øvrigt ansætter medarbejdere på deltid)