Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-04-2016

Sag nr. FV2015.0166 Børge Dahl

Cabin Attendants Union mod DI Overenskomst II ved DI for Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden.

Fortolkning af aftale om anvendelse af vikarer på kabineområdet (om hvordan aftalens loft for vikarbrug skal forstås)